Zakupiliśmy nowoczesny aparat do posiewu krwi

Od dziś diagności laboratoryjni w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym wykonują badania z zastosowaniem automatycznego systemu wykrywania drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych- BacT/ALERT 3D 60. Urządzenie to charakteryzuje się wysoką czułością, a także znacząco skraca czas oczekiwania na wynik. Wyniki dodatnie, można otrzymać już po pierwszej dobie.


– Aparat służy nam do posiewu krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego pacjentom hospitalizowanym w naszym szpitalu. Badania te są niezwykle pomocne w diagnostyce sepsy i innych ciężkich zakażeniach bakteryjnych w tym również neuroinfekcji o szczególnie ciężkim przebiegu choroby. Szybkie ustalenie czynnika etiologicznego bakteriemii oraz wdrożenie właściwego leczenia przeciwdrobnoustrojowego jest w tych przypadkach bardzo istotne. Dzięki nowemu urządzeniu u pacjentów, którzy mają już wdrożoną antybiotykoterapię, zwiększa się prawdopodobieństwo wykrycia drobnoustrojów we krwi, gdyż podłoża zawierają inhibitor antybiotyków – wyjaśnia dr n.med. Iwona Ponurkiewicz, kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.
Aparat został zakupiony dzięki dotacji otrzymanej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.