VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa NEUROINFEKCJE

W dniach 25-27 września 2014r w sali konferencyjnej Hotelu Żubrówka w Białowieży odbędzie się VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowej na temat Neuroinfekcji organizowana przez Klinikę Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.


Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji od 1993 roku organizuje co 3 lata Ogólnopolskie Konferencje Naukowe na temat neuroinfekcji. W dotychczasowych spotkaniach brało udział liczne grono lekarzy i pracowników Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce. Swoje referaty wygłaszali specjaliści z wielu dziedzin medycyny przede wszystkim z zakresu chorób zakaźnych, reumatologii, neurologii i epidemiologii.
Głównymi tematami tegorocznej konferencji będą: sytuacja epidemiologiczna i aspekty kliniczne chorób ośrodkowego układu nerwowego o etiologii zakaźnej i pasożytniczej występujących w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem chorób przenoszonych przez kleszcze: boreliozy z Lyme i kleszczowego zapalenia mózgu oraz ludzkiej anaplazmozy i babeszjozy. Omówione zostaną także zagadnienia związane z wybranymi innymi chorobami zakaźnymi, a zwłaszcza z zachodzącymi stale zmianami ich sytuacji epidemiologicznej. Osobna sesja poświęcona zostanie problemom swoistej profilaktyki chorób zakaźnych. Organizatorzy zamierzają także poszerzyć tematykę obrad o nowe, mało znane, zidentyfikowane w ostatnich latach patogeny przenoszone przez kleszcze.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Medicine Conference Consulting:
http://www.mcc.org.pl/aktualne-konferencje/podlaskie/59/