W piątek (24 października)  miało miejsce uroczyste otwarcie nowowyremontowanego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego oraz utworzonej Sali Intensywnego Nadzoru na Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym. Inwestycje te były możliwe dzięki programowi współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina finansowanemu z funduszy europejskich. Laboratorium doposażone zostało w specjalistyczny sprzęt do wykrywania chorób przenoszonych przez kleszcze.

– Zakupiliśmy dwa automatyczne analizatory, dwie nowoczesne wirówki, cytowirówkę, dwie chłodziarki i chłodziarko –zamrażarkę do przechowywania materiałów do badań oraz odczynników laboratoryjnych. – opowiadała podczas uroczystości dr Iwona Ponurkiewcz, kierownik Laboratorium – Zamontowaliśmy nowe dygestorium do prowadzenia prac z substancjami chemicznymi a także zakupiliśmy drobny sprzęt tj: pipety, statywy itp. akcesoria laboratoryjne. Zadbaliśmy także o poprawę komfortu pacjentów i personelu przy pobieraniu materiału do badań laboratoryjnych doposażając Punkt Pobrania materiału w fotele do pobierania krwi, kozetkę lekarską oraz specjalistyczne szafki zabiegowe.

Goście, którzy wzięli udział w uroczystości mogli obejrzeć nowowyremontowane Laboratorium a także Salę Intensywnego Nadzoru, do której zakupione zostało wielofunkcyjne łóżko, kardiomonitor, defibrylator, stacja pomp infuzyjnych, pompy do żywienia paranteralnego i enteralnego, ssak elektryczny i próżniowy, a także laryngoskopy, wózek resustytacyjny, respirator oraz wózek inwalidzki.