Poradnik

Jak usunąć kleszcza

W przypadku ukąszenia ważne jest szybkie i prawidłowe usunięcie kleszcza ze skóry. Najlepiej używać pęsety, którą należy uchwycić kleszcza jak najbliżej skóry i zdecydowanym ruchem pociągnąć w górę. Jeśli fragment ciała pasożyta pozostał w skórze, należy go niezwłocznie usunąć, a miejsce po ukąszeniu zdezynfekować. Im szybciej kleszcz zostanie usunięty, tym mniejsze prawdopodobieństwo zarażenia. Niewłaściwe usuwanie pasożyta może skończyć się jego zmiażdżeniem lub sprowokowaniem wymiotów, co przyczynia się do narażenia na przeniesienie bakterii i/lub wirusów, riketsji do organizmu człowieka.  Zabronione jest wykręcanie kleszcza palcami oraz za pomocą substancji natłuszczających.

001

W przypadku gdy sami nie potrafimy usunąć kleszcza lub po ugryzieniu przez kleszcza pojawią się niepokojące objawy (zmiany na skórze pojawiające się w okresie 3-30 dni od pokłucia, czy też bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka) należy zgłosić się do lekarza rodzinnego ( w dni wolne oraz święta – do ambulatorium).