Kleszczowe Zapalenie Mózgu

Kleszczowe Zapalenie Mózgu jest chorobą dotyczącą ośrodkowego układu nerwowego. Choroba może mieć różny przebieg, od łagodnego – chory przechodzi jedynie pierwszy etap choroby – do ciężkiego z długotrwałymi skutkami neurologicznymi. W początkowym okresie choroba może nie zostać rozpoznana, ponieważ objawy podobne są do grypy.

Uroczyste otwarcie Sali Intesywnego Nadzoru oraz nowowyremontowanego Laboratorium

W piątek (24 października)  miało miejsce uroczyste otwarcie nowowyremontowanego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego oraz utworzonej Sali Intensywnego Nadzoru na Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym. Inwestycje te były możliwe dzięki programowi współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina finansowanemu z funduszy europejskich. Laboratorium doposażone zostało w specjalistyczny sprzęt do wykrywania chorób przenoszonych przez …

Wymiana doświadczeń w zakresie monitorowania przebiegu choroby z Lyme

Porównanie i wymiana doświadczeń w zakresie monitorowania przebiegu choroby z Lyme, a także koszty diagnostyki i terapii chorób przenoszonych przez kleszcze były wiodącymi tematami szkolenia personelu medycznego zorganizowanego przez Szpital Kliniczny Chorób Zakaźnych w Grodnie.