logo projektlogo eu

„Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze w rejonach endemicznego ich występowania na pograniczu polsko – białoruskim.”

 

Okres realizacji projektu:
Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipiec 2013 do 31 grudnia 2014

Budżet projektu:
Całkowita wartość projektu: 2 696 366,34 PLN, kwota dofinansowania: 2 426 729,70PLN, wkład własny obu partnerów: 269 636,64 PLN

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu hajnowskiego oraz obwodu grodzieńskiego poprzez poprawę profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze na pograniczu polsko – białoruskim.
Podczas realizacji projektu zostanie rozszerzony i ulepszony zakres oferowanych usług medycznych w zakresie diagnostyki chorób przenoszonych przez kleszcze, a także doposażone zostaną jednostki w specjalistyczny sprzęt medyczny.
Przeprowadzone zostaną także szkolenia lekarzom pierwszego kontaktu, staże dla laborantów oraz lekarzy zakaźników z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze, które pozwolą na zwiększenie skuteczności wykrywalności tych chorób.
Ponadto zaplanowane w projekcie działania informacyjne na temat chorób odkleszczowych (portal informacyjny, broszury, ulotki) przyczynią się do zwiększenia świadomości społeczeństwa.
Inwestycja pozwoli także na nawiązanie stałej współpracy na pograniczu polsko – białoruskim. Stałe konsultacje medyczne pomiędzy Partnerami pozwolą na zapewnienie pełnej, wnikliwej diagnostyki i leczenia opartych na doświadczeniach obu jednostek.

Odbiorcy projektu:
Odbiorcami projektu są mieszkańcy powiatu hajnowskiego i obwodu grodzieńskiego oraz turyści odwiedzający obszar objęty projektem, którzy w razie potrzeby będą mogli skorzystać z szybkiej i fachowej pomocy lekarzy.
Kolejną grupą docelową projektu są lekarze ogólni powiatu hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego oraz obwodu grodzieńskiego, którzy jako pierwsi mają kontakt z pacjentem. A także diagności laboratoryjni z SP ZOZ w Hajnówce oraz OKSZ w Grodnie.
Korzyści z projektu odniosą również lekarze specjalizujący się w zakresie chorób zakaźnych z szpitali w Hajnówce i Grodnie.

Partner projektu:
Partnerem projektu jest Obwodowy Kliniczny Szpital Zakaźny w Grodnie świadczący  specjalistyczną pomoc z zakresu chorób zakaźnych dla dzieci  i dorosłych. Zasięg działania szpitala obejmuje cały obwód grodzieński. Obecnie w szpitalu pracuje 230 osób, w tym 32 lekarzy, 120 pracowników personelu medycznego średniego szczebla, 57 pracowników młodszego personelu medycznego. W strukturze szpitala funkcjonują cztery oddziały kliniczne ze 176 łóżkami, w tym kliniczny oddział zakaźny dla leczenia zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych oraz zapalenia mózgu i opon mózgowych w tym odkleszczowych (20 łóżek dla dorosłych i 40 dla dzieci); kliniczny oddział zakaźny z ostrym przebiegiem chorób przewodu pokarmowego i zapalenia wątroby (55 łóżek dla dzieci); kliniczny oddział zakaźny z 55 łóżkami dla dorosłych oraz oddział reanimacji i intensywnej terapii z sześcioma łóżkami. W skład szpitala wchodzi również poradnia z pięcioma łóżkami do pobytu dziennego dla dorosłych pacjentów z zapaleniem wątroby.

„Niniejsza strona internetowa powstała dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Za treści zamieszczane na stronie odpowiada Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej”

Dodaj komentarz