Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce jest jednym z największych szpitali  powiatowych w województwie podlaskim.  Zatrudnia 130 lekarzy, 268 pielęgniarek i położnych. Liczba pacjentów hajnowskiego szpitala z roku na rok wzrasta. Jest to efekt stale podnoszonej jakości usług oraz sukcesywnego wprowadzania nowych ofert. W chwili obecnej w strukturze szpitala funkcjonuje 13 oddziałów szpitalnych, w tym Oddział Obserwacyjno – Zakaźny.

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny istnieje od początku zorganizowanej opieki szpitalnej na terenie miasta. W chwili obecnej liczy 25 łóżek. Hospitalizujemy naszych pacjentów z powodu chorób przewodu pokarmowego, wszystkich chorób zakaźnych i pasożytniczych ( z wyjątkiem AIDS), chorób wątroby o różnej etiologii, chorób ośrodkowego układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem neuroinfekcji, boreliozy z Lyme ( z pełną diagnostyką serologiczną) i innych chorób przenoszonych przez kleszcze, chorób infekcyjnych oraz jednostek chorobowych wymagających interdyscyplinarnej diagnostyki. Obecnie w oddziale zatrudnionych jest czterech lekarzy oraz 12 dyplomowanych pielęgniarek. Koordynatorem Oddziału jest dr n. med. Anna Nowicka – Ciełuszecka posiadająca II stopień specjalizacji z zakresu chorób zakaźnych. Pielęgniarką Oddziałową jest Danuta Modzelewska, pielęgniarka – specjalistka z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego. Dorobek naukowy Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego w zakresie leczenia jednostek chorobowych takich jak borelioza czy też odkleszczowe zapalanie opon mózgowych, z którymi niewiele placówek w Polsce ma do czynienia, pozwolił dwóm lekarzom na przygotowanie oraz złożenie rozpraw doktorskich na bazie własnych źródeł i materiałów Oddziału. Rozprawa doktorska Pani dr Anny Nowickiej – Ciełuszeckiej pt. „Studium chorób przenoszonych przez kleszcze: „Borelioza z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu w rejonie Puszczy Białowieskiej” uzyskała pierwszą nagrodę Marszałka Sejmiku Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia na rzecz Województwa Podlaskiego.
Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Chorób Zakaźnych, Przyjmują w niej etatowi lekarze oddziału, w ramach swojego podstawowego zatrudnienia. Poradnia zajmuje się wszystkimi chorobami zakaźnymi, a także chorobami wątroby o różnej etiologii. Pacjenci przyjmowani są na bieżąco. Przeciętnie przyjmujemy w Poradni ok. 1200 osób w skali roku.
Naszym pacjentom zapewniamy fachowość personelu, serdeczną atmosferę z poszanowaniem ich godności.

Dodaj komentarz