O nas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce jest jednym z największych szpitali  powiatowych w województwie podlaskim. Liczba pacjentów hajnowskiego szpitala z roku na rok wzrasta. Jest to efekt stale podnoszonej jakości usług oraz sukcesywnego wprowadzania nowych ofert. W chwili obecnej w strukturze szpitala funkcjonuje 13 oddziałów szpitalnych, w tym Oddział Obserwacyjno – Zakaźny.

Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce

Grzegorz Tomaszuk

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa

dr n. med. Tomasz Musiuk

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny istnieje od początku zorganizowanej opieki szpitalnej na terenie miasta. W chwili obecnej liczy 20 łóżek. Hospitalizujemy naszych pacjentów z powodu chorób przewodu pokarmowego, wszystkich chorób zakaźnych i pasożytniczych ( z wyjątkiem AIDS), chorób wątroby o różnej etiologii, chorób ośrodkowego układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem neuroinfekcji, boreliozy z Lyme ( z pełną diagnostyką serologiczną) i innych chorób przenoszonych przez kleszcze, chorób infekcyjnych oraz jednostek chorobowych wymagających interdyscyplinarnej diagnostyki. Dorobek naukowy Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego w zakresie leczenia jednostek chorobowych takich jak borelioza czy też odkleszczowe zapalanie opon mózgowych, z którymi niewiele placówek w Polsce ma do czynienia, pozwolił dwóm lekarzom na przygotowanie oraz złożenie rozpraw doktorskich na bazie własnych źródeł i materiałów Oddziału. Rozprawa doktorska Pani dr Anny Nowickiej – Ciełuszeckiej pt. „Studium chorób przenoszonych przez kleszcze: „Borelioza z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu w rejonie Puszczy Białowieskiej” uzyskała pierwszą nagrodę Marszałka Sejmiku Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia na rzecz Województwa Podlaskiego.

Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Chorób Zakaźnych. Poradnia zajmuje się wszystkimi chorobami zakaźnymi, a także chorobami wątroby o różnej etiologii. 
Naszym pacjentom zapewniamy fachowość personelu, serdeczną atmosferę z poszanowaniem ich godności.

Koordynator Oddziału

dr n. med. Anna Nowicka – Ciełuszecka, specjalista z zakresu chorób zakaźnych

Pielęgniarka Oddziałowa

Danuta Modzelewska, specjalista z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego