Nowocześniej i bezpieczniej

Nasze Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wzbogaciło się o nowy sprzęt laboratoryjny. Dzięki dotacji otrzymanej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, zakupiliśmy dygestorium, czyli specjalistyczny, obudowany wyciąg chemiczny służący do prowadzenia prac laboratoryjnych z substancjami chemicznymi. Urządzenie to ma za zadanie usuwanie szkodliwych substancji za pomocą ciągłego systemu wentylacji z pomieszczeń laboratorium.


– Odczynniki stosowane do badania między innymi płynu mózgowo-rdzeniowego przy podejrzeniu kleszczowego zapalenia mózgu zawierają substancje toksyczne. Dygestorium to będzie wykorzystywane do wykonywania badań płynu mózgowo-rdzeniowego, pacjentom z podejrzeniem kleszczowego zapalenia mózgu – wyjaśnia dr n.med. Iwona Ponurkiewicz, kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.
Zakup był konieczny, gdyż poprzednie dygestorium było wyeksploatowane. Nowo zakupione dygestorium spełnia wszelkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz funkcjonalności.