Kontakt


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9

17-200 Hajnówka

tel. 85 682 92 02 (sekretariat)

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Koordynator Oddziału: 85 682 92 15
Gabinet Oddziałowej: 85 682 92 18
Gabinet Lekarski: 85 682 92 16
Punkt pielęgniarski: 85 682 92 10

Poradnia Chorób Zakaźnych

tel. 85 682 91 70; 85 682 91 76 (rejestracja)

tel. 85 682 92 21 (poradnia)

Diagnostyczne Laboratorium Medyczne

tel. 85 682 92 38

Lekarze POZ

Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 10

tel. 85 682 90 06 (rejestracja)

Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9

tel. 85 682 91 73 (rejestracja)

Gminny Ośrodek Zdrowia w Białowieży

Białowieża, ul. Puszczańska 2
Telefon: 85 667 24 68

Gminny Ośrodek Zdrowia w Czeremsze

Czeremcha, ul. 1. Maja 86D
Telefon: 85 685 00 00

Gminny Ośrodek Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych

Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 63
Telefon: 85 685 20 05

Gminny Ośrodek Zdrowia w Narewce

Narewka, ul. Kolejowa 1
Telefon: 85 685 80 10;

85 685 86 90 (Poradnia Dziecięca)

Gminny Ośrodek Zdrowia w Narwi

Narew, ul. Kościelna 5
Telefon: 85 681 60 35

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna:

tel. 85 682 91 11