Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9

17-200 Hajnówka

tel. 85 682 92 02

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Koordynator Oddziału: 85 682 9215
Gabinet Oddziałowej: 85 682 9218
Gabinet Lekarski: 85 682 9216, 85 682 9217
Punkt pielęgniarski: 85 682 9210

Poradnia Chorób Zakaźnych

tel. 85 682 9221

Diagnostyczne Laboratorium Medyczne

tel. 85 682 9238

 

Lekarze Pierwszego Kontaktu

Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 10

tel. 85 682 90 19

Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9

tel. 85 682 90 14, 85 682 91 68

Gminny Ośrodek Zdrowia w Białowieży

Białowieża, ul. Puszczańska 2
Telefon: 85 667 24 68

Gminny Ośrodek Zdrowia w Czeremsze

Czeremcha, ul. 1. Maja 86D
Telefon: 85 685 00 00

Gminny Ośrodek Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych

Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 63
Telefon: 85 685 20 05

Gminny Ośrodek Zdrowia w Narewce

Narewka, ul. Kolejowa 1
Telefon: 85 685 80 10;

85 685 86 90 (Poradnia Dziecięca)

Gminny Ośrodek Zdrowia w Narwi

Narew, ul. Kościelna 5
Telefon: 85 681 60 35

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna:

tel. 85 682 91 11