Konferencja „Współczesne aspekty diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób odkleszczowych”, zamykająca projekt

Dobiega końca realizacja projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze w rejonach endemicznego ich występowania na pograniczu polsko – białoruskim.”

 okresie letnim zostaną zrealizowane ostatnie zaplanowane przez nas zadania. Nasi partnerzy już w czerwcu zakończyli jego realizację. W dniach 10 – 11 czerwca w Grodnie odbyła się konferencja „Współczesne aspekty diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób odkleszczowych” podsumowująca działania i efekty projektu. Uczestniczyło w niej 90 lekarzy i diagnostów z Białorusi oraz Polski.

Pierwszy wykład poprowadziła dr n. med. Iwona Ponurkiewicz, kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w Hajnówce, w którym zaprezentowała wspólne wyniki projektu. Koordynator Oddziału Zakaźnego SP ZOZ w Hajnówce, dr n. med. Anna Nowicka-Ciełuszecka przedstawiła dane na temat zachorowań na pograniczu polsko-białoruskim w latach 2010 – 2015. Podsumowania projektu dokonał również konsultant medycznego Obwodowego Klinicznego Szpitala Zakaźnego w Grodnie, ordynator Oddziału Zakaźnego Szpitala w Grodnie Danilewicz Natalia. Tematem kolejnego wykładu były Choroby odkleszczowe w Białorusi, który poprowadził, Główny Specjalista Chorób Zakaźnych Ministerstwa Zdrowia RB Karpow I.A. Jako ostatnia, pierwszego dnia konferencji swój wykład wygłosiła dyrektor Obwodowego Klinicznego Szpitala Zakaźnego w Grodnie dr Elena Krotkowa. Wykład dotyczył epidemiologicznych i klinicznych wyróżników kleszczowego zapalenia mózgu w Obwodzie Grodzieńskim. Drugiego dnia konferencji, jej uczestnicy wysłuchali wykładu na temat kliniczno – laboratoryjnej dyferencjacji chorób odkleszczowych.”, poprowadzonego przez kierownika Katedry Chorób Zakaźnych Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego, prof. Cyrkunow W.M.

Podczas tych dwóch dni wszyscy prelegenci zgodnie podkreślali, iż efektami projektu są doskonałe wyniki końcowe, które potwierdziły jak słuszny i ważny dla pogranicza polsko-białoruskiego był ten projekt, a także nieocenione kontakty i przyjaźń, która zapewne zaowocuje kolejnymi wspólnymi działaniami.