Kleszczowe Zapalenie Mózgu

Kleszczowe Zapalenie Mózgu jest chorobą dotyczącą ośrodkowego układu nerwowego. Choroba może mieć różny przebieg, od łagodnego – chory przechodzi jedynie pierwszy etap choroby – do ciężkiego z długotrwałymi skutkami neurologicznymi. W początkowym okresie choroba może nie zostać rozpoznana, ponieważ objawy podobne są do grypy.

Pierwsza faza choroby utrzymuje się około tygodnia. Przykładowe objawy to: gorączka, zmęczenie, ból głowy i mięśni. Po pierwszej fazie następuje okres bezobjawowy, pacjent czuje się dobrze. Jednak później może nastąpić drugie stadium choroby. Objawy: bóle głowy, gorączka, wymioty, nudności, utrata przytomności oraz zespół zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenia mózgu.
Przebycie kleszczowego zapalenia mózgu może prowadzić do zaburzeń w strefie psychicznej: depresja, nerwica, zespoły psychogenne. Mogą wystąpić również zmiany osobowości, jak na przykład: nadmierny krytycyzm, nieufność, agresja, a także zaburzenia koncentracji, bezsenność.

Najważniejszą drogą zakażenia człowieka jest ukłucie przez zakażonego kleszcza. Możliwe jest również zakażenie drogą pokarmową – po spożyciu niepasteryzowanego mleka koziego, owczego lub krowiego. Zachorować może każdy i w każdym wieku. Wirus przenoszony jest w ciągu kilku pierwszych minut pobierania krwi przez kleszcza. Usunięcie kleszcza nie może więc stanowić skutecznej ochrony przed zainfekowanym wirusem wywołującym kleszczowe zapalenie mózgu. Szczepienia ochronne przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu skutecznie zapobiegają zachorowaniu. Jednak szczepienie przeciw KZM jest płatne. Jedna dawka kosztuje około 120 zł. Podstawowe szczepienie składa się z 3 dawek. Kolejne dawki stosuje się co 3-5 lat, zgodnie z zaleceniami producenta.

Decyzję o szczepieniu należy każdorazowo skonsultować z lekarzem. Należy także pamiętać, że szczepienie to nie chroni przed innymi chorobami odkleszczowymi, takimi jak np. borelioza.