Już niedługo ruszamy z kolejnym projektem

W ubiegłym roku wspólnie z Uniwersytetem Medycznym rozpoczęliśmy realizację projektu   “Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego.” Jednak z przyczyn od nas niezależnych jego realizacja musiał zostać wstrzymana. Dziś wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego powracamy do jego realizacji.  Celem głównym projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim poprzez profilaktykę wyselekcjonowanej grupy ryzyka, czyli osób pracujących  w sektorach: rolnictwo, łowiectwo i rybactwo. Niebawem poinformujemy o szczegółach projektu.