Szkolenie specjalistów z Grodna

W dniach 23-24 września odbyły się ostatnie szkolenia specjalistów z Grodna. Tematem wiodącym szkolenia było kleszczowe zapalenie mózgu. Gościom z Białorusi zaprezentowano dane epidemiologiczne zachorowań na KZM w powiecie hajnowskim. Lekarze z Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego przedstawili stosowane w hajnowskim szpitalu metody diagnostyki KZM, a także omówili przypadki zachorowań na KZM, współistniejące z innymi schorzeniami. Hajnowscy diagności zaprezentowali swym gościom nowowyremontowane Medyczne Laboratorium Diagnostyczne. Podczas wizyty w laboratorium omówione zostały zasady wykonywania badań w kierunku KZM. Delegacja Grodna zwiedziła także pozostałe oddziały hajnowskiego szpitala.

 

 

Protokoły ze szkoleń: