Szkolenie specjalistów z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

Szkolenie odbyło się w Klinicznym Szpitalu Chorób Zakaźnych w Grodnie w dniach 03 – 07 listopada 2014r. Tematem wizyty była wymiana doświadczeń na temat diagnostyki i leczenia neuroinfekcji, czyli wspólne projekty dotyczące diagnostyki i leczenia innych chorób przenoszonych przez kleszcze ( np. anaplazmozy, babeszjozy). Podczas wizyty w grodzieńskim szpitalu wykonane zostały badania laboratoryjne potwierdzające diagnozę neuroinfekcji: posiew płynu mózgowo-rdzeniowego, określenie wrażliwości na antybiotyki, a także badania immunoenzymatyczne w celu wykrycia przeciwciał IgM i IgG w kleszczowym zapaleniu mózgu. Pracownicy hajnowskiego szpitala mogli przyjrzeć  się organizacji pracy szpitala i poradni w Grodnie.

 

 

Protokoły ze szkoleń: