Diagnostyka

Podstawą rozpoznania chorób odkleszczowych są objawy kliniczne, które w połączeniu z metodami diagnostyki laboratoryjnej potwierdzają rozpoznanie.

 

Borelioza


Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych diagnostyka każdej postaci klinicznej boreliozy z Lyme powinna być dwuetapowa.

Badania immunoserologiczne wykonuje się w surowicy krwi, a w przypadku objawów neurologicznych również w płynie mózgowo-rdzeniowym.

1 etap.  Test przesiewowy metodą ELISA

Wykrywanie specyficznych przeciwciał w klasie IgM ( wczesny okres zakażenia) nie wcześniej niż po 3 – 4 tygodniach od pokłucia przez kleszcza.

Wykrywanie specyficznych przeciwciał w klasie IgG po 6- 8  tygodniach od pokłucia przez kleszcza.

2 etap. Test potwierdzający metodą Western blot .

Wszystkie wyniki dodatnie lub wątpliwe w 1 etapie należy potwierdzić metodą Western-blot, ponieważ inne zakażenia i choroby mogą dawać wyniki fałszywie dodatnie w 1 etapie.

WAŻNE: Test Western blot jest testem potwierdzającym wynik badania przesiewowego (ELISA) i nie może być stosowany samodzielnie, z pominięciem pierwszego etapu diagnostycznego !

Badania  molekularne PCR są badaniami dodatkowymi  wykrywającymi bezpośrednią obecność DNA krętków Borrelia. Materiałem do badań jest krew pełna, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn stawowy, wycinek skórny. Metoda ta stosowana jest w diagnostyce różnicowej z innymi chorobami odkleszczowymi.

WAŻNE: Badanie kleszcza usuniętego z ciała pacjenta metodą PCR nie ma znaczenia diagnostycznego, gdyż nie wskazuje czy doszło do zakażenia.

 

Kleszczowe Zapalenie Mózgu (KZM)


Badania immunoserologiczne metodą ELISA specyficznych przeciwciał w klasie IgM i/ lub IgG w surowicy krwi oraz płynie mózgowo rdzeniowym.

Obecność samych przeciwciał IgG w surowicy krwi świadczy o:

– nabytej odporności poszczepiennej

– przebytym bezobjawowym lub skąpoobjawowym zakażeniu wirusem KZM

 

Ludzka Anaplazmoza Granulocytarna (HGA)


 1. Morfologia krwi:

-leukopenia ( obniżenie ilości leukocytów, głównie neutrofilów)

– trombocytopenia (obniżenie ilości płytek krwi)

 1. Rozmaz krwi wybarwiony metodą Wrighta

– obecność skupisk bakterii tzw. morul w cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych

 1. Badania biochemiczne

– wzrost aktywności ASPAT,ALAT ,LDH, ALP  

– wzrost stężenia białka ostrej fazy CRP i niekiedy bilirubiny

4.Badania molekularne PCR

– oznaczanie materiału genetycznego bakterii we krwi pełnej gen 16S rRNA, groESL

 1. Badania immunoserologiczne

– IFA ,metoda immunoflurescencji pośredniej wykrywająca swoiste przeciwciała IgM i IgG w pierwszym tygodniu od zakażenia.

Wysokie miana przeciwciał IgG po zakażeniu mogą utrzymywać się kilka miesięcy, a nawet lat , świadcząc o nabytej odporności.

 

Babeszjoza


 1. Morfologia krwi-anemia hemolityczna

– trombocytopenia (obniżenie ilości płytek krwi)

– obniżony hematokryt (HCT),

– obniżona hemoglobina ( HGB)

– zmniejszenie ilości erytrocytów (RBC)

– zwiększona liczba retikulocytów

 1. Rozmaz krwi barwiony metodą Giemsy lub Wrighta

– obecność piroplazm Babesia w erytrocytach

 1. Badania biochemiczne

– wzrost aktywności ASPAT,ALAT, LDH

– wzrost stężenia  kreatyniny, mocznika

– hemoglobinuria

– białkomocz

 1. Badania molekularne PCR

– oznaczanie materiału genetycznego bakterii głównie we krwi pełnej gen 18S rRNA

 1. Badania immunoserologiczne

Wykrywanie przeciwciał IgM i IgG. Przeciwciałą IgM wykrywa się  po 2 tyg. od zakażenia, przeciwciała IgG mogą otrzymywać się od 1- 6 lat od zakażenia.

Riketsjoza


 1. Badania molekularne PCR

– oznaczanie materiału genetycznego bakterii we krwi pełnej oraz materiale biopsyjnym ze zmiany skórnej i /lub węzła chłonnego gen 16S rRNA, groESL

 1. Badania immunoserologiczne

– -IFA metoda immunoflurescencji pośredniej wykrywająca swoiste przeciwciała IgM i IgG po 7-15 dniach od pojawienia się objawów zakażenia.