Nowocześniej i bezpieczniej

Nasze Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wzbogaciło się o nowy sprzęt laboratoryjny. Dzięki dotacji otrzymanej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, zakupiliśmy dygestorium, czyli specjalistyczny, obudowany wyciąg chemiczny służący do prowadzenia prac laboratoryjnych z substancjami chemicznymi. Urządzenie to ma za zadanie usuwanie szkodliwych substancji za pomocą ciągłego systemu …

Uroczyste otwarcie Sali Intesywnego Nadzoru oraz nowowyremontowanego Laboratorium

W piątek (24 października)  miało miejsce uroczyste otwarcie nowowyremontowanego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego oraz utworzonej Sali Intensywnego Nadzoru na Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym. Inwestycje te były możliwe dzięki programowi współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina finansowanemu z funduszy europejskich. Laboratorium doposażone zostało w specjalistyczny sprzęt do wykrywania chorób przenoszonych przez …

Relacja z konferencji naukowej

Realizację projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze w rejonach endemicznego ich występowania na pograniczu polsko- białoruskim” rozpoczęliśmy konferencją naukową „Choroby przenoszone przez kleszcze”. Odbyła się ona w Hotelu Białowieskim i trwała przez dwa dni 19-20 września 2013 roku. W konferencji wzięło udział …