Wymiana doświadczeń w zakresie monitorowania przebiegu choroby z Lyme

Porównanie i wymiana doświadczeń w zakresie monitorowania przebiegu choroby z Lyme, a także koszty diagnostyki i terapii chorób przenoszonych przez kleszcze były wiodącymi tematami szkolenia personelu medycznego zorganizowanego przez Szpital Kliniczny Chorób Zakaźnych w Grodnie.

Relacja z konferencji naukowej

Realizację projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze w rejonach endemicznego ich występowania na pograniczu polsko- białoruskim” rozpoczęliśmy konferencją naukową „Choroby przenoszone przez kleszcze”. Odbyła się ona w Hotelu Białowieskim i trwała przez dwa dni 19-20 września 2013 roku. W konferencji wzięło udział …