Rozmowa z dr n. med. Anną Nowicką – Ciełuszecką, koordynatorem Oddziału Obserwacyjno –Zakaźnego przy SP ZOZ w Hajnówwce

Tereny północno-wschodniej Polski należą do regionów zwiększonego występowania kleszczy. I choć lato powoli dobiega końca, ciepła aura sprawia,że będą one aktywne do późnej jesieni.  Dlatego też rozmawiamy  z dr n. med. Anną Nowicką – Ciełuszecką, koordynatorem hajnowskiego Oddziału Obserwacyjno –Zakaźnego o wciąż aktualnym temacie jakim są choroby odkleszczowe. 

Weź udział w projekcie dot. Profilaktyki chorób odkleszczowych!

Wraz z początkiem lata rozpoczyna się sezon na kleszcze. A to dopiero początek – pasożyty będą aktywne do późnej jesieni.  Są szybkie, skuteczne oraz bardzo groźne – kleszcze są nosicielami  m.in. wirusów kleszczowego zapalenia mózgu i krętków boreliozy. Ugryzienie kleszcza może być przyczyną wielu poważnych chorób m.in. kleszczowego zapalenie mózgu, …

Konferencja „Współczesne aspekty diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób odkleszczowych”, zamykająca projekt

Dobiega końca realizacja projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze w rejonach endemicznego ich występowania na pograniczu polsko – białoruskim.”