VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa NEUROINFEKCJE

W dniach 25-27 września lekarze z Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Hajnówce oraz goście z Grodna wzięli udział w VIII Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej na temat Neuroinfekcji organizowanej przez Klinikę Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Głównymi tematami Konferencji były: sytuacja epidemiologiczna i aspekty kliniczne chorób ośrodkowego układu nerwowego o etiologii zakaźnej i pasożytniczej, występujących w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem chorób przenoszonych przez kleszcze.

Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji od 1993 roku organizuje co 3 lata Ogólnopolskie Konferencje Naukowe na temat neuroinfekcji. W dotychczasowych spotkaniach brało udział liczne grono lekarzy i pracowników Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

005konf